[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-016
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnsülin, Glukagon ve Somatostatin İmmunoreaktif Hücrelerinin Sansar Pankreas'ındaki Lokalizasyonu
Meryem KARAN1, Sema TİMURKAAN2, Ömer ATALAR1
1University of Firat Veterinary Medicine Department of, Anatomy Elazig-TURKEY
2University of Firat Veterinary Medicine Department of, Histology and Embryology Elazig-TURKEY
Anahtar Kelimeler: İmmunohistokimya, insülin, glukagon, somatostatin, langerhans adacıkları, Martes foina

Bu çalışmada, sansar pancreas'ında insülin, glukagon, ve somatostatin antiserumları kullanarak 3 çeşit immunoreaktif hücre saptandı. Bu immunoreaktif hücrelerin, Langerhans adacıklarındaki bölgesel dağılımları ve nisbi sıklıklarının farklı olduğu incelendi. İnsülin'e immunoreaktif hücreler en fazla merkezi bölgelerde olmakla birlikte, birkaç tanesi de ara bölgede görüldü. Glukagon'a immunoreaktif hücreler, başlıca ara bölgeyle sınırlandıysa da, bu hücrelerin birkaç tanesi merkezi kısımlarda görüldü. Bununla birlikte nadir örnekleri periferal bölgede bulundu. Somatostatin immunoreaktif hücreler orta derece ve seyrek olarak ara bölge ile periferal bölgelerde saptandı. Bununla birlikte somatostatin immunoreaktif hücreler ekzokrin kısımlarda saptanmadı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]