[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-030
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Antalya'da bir Kedide “Candidatus Mycoplasma haemominutum” Enfeksiyonu
Kerem URAL1,Cenk SÜER2, Zati VATANSEVER3, Sırrı KAR3, Kemal EKER2, Cenker Çağrı CINGI4
1Republic of Turkey, The Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Board of High Stewards, Ankara-TURKEY
2Akdeniz Animal Hospital, B. Onat st. 74/1, Antalya, TURKEY
3University of Ankara, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Ankara – TURKEY
4University of Afyon Kocatepe, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Afyon–TURKEY
Anahtar Kelimeler: “Candidatus M. haemominutum”, kedi, Antalya

Bugüne kadar kedilerde anemiyle seyreden üç hemotrofik Mycoplasma türü (Mycoplasma haemofelis, “Candidatus Mycoplasma haemominutum” ve “Candidatus Mycoplasma turicensis”) tanımlanmıştır. Bu olgu sunumunda da bahsedildiği gibi “Candidatus Mycoplasma haemominutum” enfeksiyonu bulunan sağlıklı kedilerde hayatı tehdit eden anemi ile birlikte diğer hastalıklara veya immun supresyona eğilim artmaktadır. Bu makalede, Antalya'da Siyam melezi bir kedide (polimeraz zincir reaksiyonu ile saptanan) ölümle sonuçlanan “Candidatus Mycoplasma haemominutum” enfeksiyonunun bildirilmesi amaçlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]