[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-090
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yüksek Fossa Jugularis ve İlişkili Otolojik Semptomlar
Ahmet KAVAKLI1, Hanefi YILDIRIM2, Evren KÖSE1, Turgut KARLIDAĞ3, Mustafa KOÇ2, Murat ÖGETÜRK1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yüksek fossa jugularis, temporal kemik, tinnitus, vertigo, otit

Bu çalışmada, Yüksek Fossa Jugularis (YFJ) ile ilişkili olan otolojik semptom ve bulgular (tinnutus, vertigo, otit ve mastoidit) araştırıldı. Bu amaçla, kronik sefalji nedeniyle başvuran olgulara, kranial tomografi yanında temporal kemik tomografisi çekildi. Bu olgularda juguler bulb ölçümleri yapılarak YFJ olanlar belirlendi. Bu olgulardaki otolojik semptom ve bulgular tespit edilerek kaydedildi. Temporal kemik tomografisi çekilen 92 hastanın 27 tanesinde (%29,4) YFJ saptandı. Bu hastalarla yapılan görüşme ve muayeneleri sonucunda; 13 olguda (%48,1) tinnitus, 10 olguda (%37) vertigo, 5 olguda (%18,5) kronik otit, 4 olguda (%14,8) mastoidit, 2 olguda (%7,4) tinnitus+vertigo ve 1 olguda (%3,7) tinnitus+kr. otit olduğu saptandı. Bulduğumuz sonuçlar mevcut literatürlerle karşılaştırıldı. Sonuç olarak; tinnitus, vertigo gibi şikayetlerle başvuran hastalarda olası nedenler arasında YFJ varlığı da dikkate alınmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]