[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-112
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İntranazal Schwannom: Olgu Sunumu
Sultan PEHLİVAN1, İ.Hanefi ÖZERCAN1, Erol KELEŞ2, İbrahim MUNGAN3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Schwannom, intranazal

Schwannomlar periferik sinir kılıfının Schwann hücrelerinden kaynaklanan benign neoplazmlardır. Bu tümörler baş-boyun bölgesi, ekstremiteler, mediastinum ve retroperitoneal alanda sık görülür. Nasal ve paranasal yerleşim oldukça nadirdir.

Burunda sol vestibülden kaynaklanan lezyonun burun dışına uzanım göstermesi nedeniyle merkezimize başvuran 33 yaşındaki erkek hastaya polip ön tanısıyla total eksizyon uygulandı. Materyal 0,5 cm çapında, kesit yüzeyi solid, gri-ten renkli olarak izlendi. Histopatolojik inceleme sonucu intranasal schwannom tanısı verilen olgu ender görülmesi nedeniyle ilginç bulunarak klinik, patolojik ve ayırıcı tanısal özellikleri ile ilgili literatür bilgileri ışığında tartışıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]