[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-146
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Köpeklerde Deneysel Diyafizer Radius Kırıklarında dl-alfa-tokoferol-asetat'ın Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisi
Ali Said DURMUŞ1, Nusret AKPOLAT2, Emine ÜNSALDI1
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kırık iyileşmesi, serbest oksijen radikalleri, dl-alfa-tokoferol asetat, köpek

Bu deneysel çalışma köpeklerde radiusun diyafizer kırıklarında, kırık iyileşmesi üzerine E vitamininin (dl-alfa-tokoferol asetat) etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirdi.

Onsekiz adet, erişkin (ortalama 3 yaşında), melez dişi köpekler iki eşit gruba ayrıldılar. Radiusun diyafizinde kırık oluşturulduktan sonra fiksasyon plaka ile gerçekleştirildi. Operasyondan sonra birinci gruptaki (deneme grubu) köpeklere dl-alfa-tokoferol asetat (20 mg/kg/gün) intramusküler olarak bir hafta süre ile enjekte edildi. İkinci gruptaki köpekler kontrol grubu olarak izlemeye alındılar. Çalışmanın sonucu operasyondan sonra 15, 30 ve 60. günlerde klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi. Her muayene gününde her gruptan 3 olgunun doku örnekleri alındı ve bu köpekler serbest bırakıldı.

Dl-alfa-tokoferol asetat'ın erken dönemde (ilk 15 günde) daha etkili olması kırık bölgesinde oluşan serbest oksijen radikalleri üzerine antioksidan etki göstermesine bağlandı. Ancak bu farkın uzun dönemde (30 günden sonra) kapandığı saptandı. Sonuç olarak kırık oluştuktan hemen sonra (erken dönemde) bir hafta süreyle verilen dl-alfa-tokoferol asetat'ın köpeklerde kırık iyileşmesi üzerinde olumlu etkisinin olduğu kanısına varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]