[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-152
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nakil İşlemine Tabi Tutulan Koyunlarda Vitamin C ve Ksilazin Uygulamasının Kortizol ve Lipid Peroksidasyon ile Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi
Gülcan AVCI1, İsmail KÜÇÜKKURT1, Fatih FİDAN1, Abdullah ERYAVUZ2, Recep ASLAN2, Yılmaz DÜNDAR1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Afyonkarahisar-TÜRKİYE
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Stres, Kortizol, Vitamin C, Ksilazin, Lipid peroksidasyon

Araştırmada nakil işlemine tabi tutulan Akkaraman ve Merinos ırkı koyunlara vitamin C ve ksilazin uygulanmasının kortizol ve lipid peroksidasyon düzeyleri ile bazı biyokimyasal parametrelere etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Çalışmada yaklaşık 1 yaşlı, 12 baş Akkaraman ve 12 baş Merinos ırkı koyun kullanıldı. Her grupta 3 Akkaraman ve 3 Merinos koyunu olacak şekilde 4 grup oluşturuldu. Tüm hayvanlardan kan alındıktan sonra nakil öncesi kontrol (K) grubuna 1 ml fizyolojik tuzlu su (FTS) (i.m), vitamin C (C) grubuna 500 mg/kg vitamin C (i.m), ksilazin (X) grubuna 0,05 mg/kg ksilazin-HCl (i.m), vitamin C + ksilazin (CX) grubuna 0,05 mg/kg ksilazin-HCL + 500 mg/kg vitamin C (i.m) uygulandı. Uygulama sonrası nakil işlemi Konya'dan Afyonkarahisar'a olacak şekilde ortalama 60 km/saat hızla gerçekleştirildi. Nakil öncesi ve sonrası alınan kan örneklerinde kortizol, malondialdehit (MDA), glikoz, total kolesterol, trigliserit, total protein, hemoglobin ve hematokrit düzeyleri ölçüldü.

Nakil öncesine göre nakil sonrası K grubunda kortizol ve MDA düzeylerinde artış (p<0.01) bulunurken, C grubunun kortizol düzeyinde azalma (p<0.01) tespit edildi. Nakil sonrası X grubunda kortizol (p<0.001) ve glikoz (p<0.01) düzeylerinde artış bulunurken, total kolesterol (p<0.05) ve trigliserit (p<0.01) düzeylerinde azalma tespit edildi. CX grubunda kortizol (p<0.01) ve glikoz (p<0.001) düzeyleri artarken, MDA ve total kolesterol (p<0.05) düzeyleri ile trigliserit (p<0.01) düzeylerinde azalma tespit edildi. Nakil sonrası tüm gruplarda total protein, hematokrit ve hemoglobin düzeylerinde önemli bir değişim bulunmadı.

Sonuç olarak; nakil işlemi sonunda vitamin C kan kortizol düzeyini azalttı ve MDA düzeyini değiştirmedi. Buna karşın, ksilazin MDA düzeyini değiştirmezken, kortizol düzeyini artırdı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]