[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-178
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Alman Çoban Köpeğinde Dış Kulak Yolunda Sebaceous Adenoma Olgusu
Enis KARABULUT1, Ali Said DURMUŞ1, İhsan YAMAN 2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, sebaceous adenoma, kulak

Sol dış kulak yolunda tümöral kitleler ve akıntı bulunan 5 yaşlı, dişi Alman Çoban Köpeği bu çalışmaya konu edildi. Yapılan muayenede dış kulak yolunun kahverengimsi irili ufaklı nodüllerle kapanmış olduğu ve koyu renkli akıntı geldiği saptandı. Köpek genel anesteziye alındıktan sonra bölgeye Hinz yöntemi ile yaklaşılarak kitleler ekstirpe edildi. Daha sonra elektrokoter yardımıyla tümör yatakları koterize edildi. Tümöral kitlelerin vertical kanalın 2/3 kısmında bulunduğu, kulak zarına kadar ulaşmadığı saptandı. Yapılan otoskopik muayenede orta kulağın yangılı olmadığı gözlendi. Postoperatif olarak lokal ve parenteral antibiyotik uygulamaları yapıldı. Postoperatif onuncu günde dikişler alınırken dış kulak yolundaki yangının kaybolduğu gözlendi. Mikroskobik olarak, epidermisden dermise doğru hafif girinti yapan yüzlek ülserlere rastlandı. Özellikle dermisdeki bu ülserli bölgelerde damarlarda hiperemi, ayrıca perivasküler mononükleer ve polimorfonükleer lökositlerden oluşan hücresel infiltrasyonların olduğu saptandı. Yine dermisde çok sayıda yağ lobüllerine rastlandı. Bu lobüller değişik büyüklüklerde olup, fibröz bağ dokudan oluşan ince bir kapsül ile sınırlandırılmıştı. İki tip hücreden oluştuğu belirlenen bu yağ lobüllerinin periferinde basaloid hücreler, merkezinde ise olgun sebaceous hücreler mevcuttu. Ayrıca yağ lobüllerinin etrafındaki squamous epitelin yer yer keratinizasyona uğradığı gözlendi. Yapılan klinik ve histopatolojik muayeneler sonucunda kitlenin sebaceous adenoma olduğu kanısına varıldı. Postoperatif iki aylık gözlem süresi içinde herhangi bir nükse rastlanmadı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]