[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 193-196
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ Yöresinde Allerjik Astma, Allerjik Rinit, Allerjik Konjunktivit, Kronik Ürtiker ve Atopik Dermatitli Olgularda Prick Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Demet ÇİÇEK, Başak KANDİ, Selma BAKAR DERTLİOĞLU, Haydar UÇAK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Prick testi, allerjik astma, allerjik rinit, allerjik konjunktivit, kronik ürtiker, atopik dermatit

2005-2006 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine başvuran allerjik astma, allerjik rinit, allerjik konjunktivit, kronik ürtiker ve atopik dermatit tanısı alan hastalara yapılan prick test sonuçlarının değerlendirilmesi.

Çalışmaya allerjik astma, allerjik rinit, allerjik konjunktivit, kronik ürtiker ve atopik dermatit tanısı alan 116 hasta alındı. Hastalara ev tozu akarları, tüy, maya sporları, ağaç polenleri ve gıdaları içeren 26 allerjen ile prick test uygulandı.

Çalışmaya alınan hastaların yaşları 5-66 arasında olup yaş ortalaması 25.56± 13.82 yıldı. Hastaların 49'u erkek, 67'si kadındı. Erkek/kadın oranı 0.73 idi. 116 hastanın 34'ünde (%29.31) kullanılan allerjenlere karşı pozitiflik tespit edildi.

Sonuçlar incelendiğinde en sık saptanan 3 allerjen sırasıyla ev tozu akarları %18.1, çimen polenleri %13.8 ve küf karışımı %8.6 idi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]