[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 241-243
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kalçada Liposarkom : Olgu Sunumu
Oktay BELHAN1, Sancar SERBEST1, Lokman KARAKURT1, İ. Hanifi ÖZERCAN2, Halil GÖKÇE1, Deniz KARGIN 1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Liposarkom , tanı, tedavi

Liposarkom, sıklıkla ekstremite ve retroperitoneal bölgede lokalize olan malign bir tümördür ve prognozu kötüdür. Yetmişyedi yaşında erkek hasta, yaklaşık bir yıldan beri sağ kalçadan başlayıp, sağ ayak ucuna dek uzanan ağrı ile kliniğimize başvurdu. Sağ kalçada giderek artan sertlik ve ele gelen kitle mevcuttu. Olgu; klinik, laboratuar ve radyolojik yönden detaylı bir şekilde değerlendirildi. Sağ kalçada kitle teşhisiyle ameliyat edildi. Histopatolojik değerlendirme sonucu miksoid tip liposarkom olarak değerlendirilen olgu, cerrahi sonucu ile birlikte sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]