[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5, Sayfa(lar) 267-271
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kaya Kekliklerinde ( Alectoris graeca ) Farklı Barındırma Şeklinin Yumurta Verimi ve Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi
Mehmet Hanifi AYSÖNDÜ1, Orhan ÖZBEY2
1Erzincan Üniversitesi, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksek Okulu, Erzincan, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Keklik, yumurta verimi, kuluçka özellikleri

Bu çalışma entansif şartlarda kafes ve sürü sisteminde yetiştirilen kaya kekliklerinde yumurta verimi ve kuluçka özelliklerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Yirmi altı adet erkek 78 adet dişi keklik 1 erkek: 3 dişi olacak şekilde 13 erkek: 39 dişi keklik kafes sistemine, 13 erkek: 39 dişi keklik de yer sisteminde oluşturulan bölmelere yerleştirildi. Kekliklere günde 16 saat aydınlatma yapıldı. Yem ve su ad libitum olarak verildi. Sürü ve kafes kekliklerinden elde edilen ortalama yumurta verimi, yumurta verimi (%), yumurta ağırlığı, döllülük oranı, kuluçka randımanı ve çıkım gücü değerleri sırasıyla; 49.43 ve 49.35 adet, % 39.87 ve % 39.79, 20.57 g ve 20.60 g, % 72.55 ve % 90.25, % 67.09 ve % 78.09 ve % 92.48 ve % 86.64 olarak gerçekleşmiştir. Gruplarda; döllülük oranı (P<0.001), kuluçka randımanı (P<0.01) ve çıkım gücü (P<0.05) değerleri arasında bir farklılık bulunurken, yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve yumurtlama randımanı değerlerinde herhangi bir farklılık bulunamamıştır (P> 0.05). Sonuç olarak, kaya kekliklerinde kuluçka sonuçları bakımından sürü sistemine göre kafes sisteminde daha iyi sonuçlar alınmıştır. Ancak döllü yumurtadan çıkan civciv oranları açısından sürü sistemindeki kekliklerin daha iyi olduğu tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]