[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 6, Sayfa(lar) 323-326
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kayseri İli Melikgazi İlçesinde 2006 Yılında Meydana Gelen Bebek Ölümleri
Elçin BALCI1,2, Eyza KÜÇÜK2, İskender GÜN1, Mustafa GÜLGÜN3, Bilal KILIÇ2, Kadir ÇETİNKARA4
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
2 Melikgazi Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı, Kayseri, TÜRKİYE
3 Kayseri Asker Hastanesi, Pediatri Uzmanlığı, Kayseri, TÜRKİYE
4 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bebek ölümleri, bebek ölüm nedenleri, ölüm

Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan çalışmada; Melikgazi Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı bölgesinde 2006 yılında meydana gelen bebek ölümleri ve nedenleri incelenmiştir. Ölümlerin meydana geldiği ilgili sağlık evi bölgesi ebelerinin doldurduğu formlar değerlendirilmiş; ölüm nedeni olarak ifade edilen tanılar ve etkileyen faktörler incelenmiştir.

Ölen bebeklerin %58'i erkektir. Bebeklerin tamamı bir sağlık kuruluşunda, %42.9'u sezaryen ile doğmuştur. Doğumların hiç biri evde gerçekleşmezken, ölümlerin %10 kadarı evde meydana gelmiştir. Ölüm nedenlerinin %31.2'si prematürite ve komplikasyonları, %29.52'i konjenital anomalilerdir. Ölümlerin %43.8'i ilk yedi gün içinde meydana gelmiştir. Ölen bebeklerin annelerinin %56.3'ünün bilinen bir sağlık riski yoktur. %21.5 oranında bebek ölümünün; 18 yaş altı ve 35 yaş üstü aralığında doğum yapan annelerin bebeklerinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Bebek ölümlerinin %93.7'i 3000-7000 kişilik nüfustan sorumlu sağlık evi bölgelerinde meydana gelmiştir.

Araştırmanın sonucunda; bebek ölümlerinde enfeksiyon gibi önlenebilir ölüm nedenlerinin eski yıllara göre az olması olumlu olarak değerlendirilirken, erken ve ileri yaş gebeliklerinin azaltılması gerektiği, prematürite ve konjenital anomalili ölüm nedenlerinin önlenmesi için doğum öncesi bakımın güçlendirilmesi, bunu yapabilmek için de ebelerin sorumlu oldukları nüfusların azaltılması gerektiği düşünülmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]