[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 6, Sayfa(lar) 333-335
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
23 Hipospadiaslı Olguda Kromozom Analiz Sonuçları ve Literatür İncelemesi
Deniz EROL, Hüseyin YÜCE, Ebru ÖNALAN ETEM, Derya DEVECİ, Ebru KARA ŞENLİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hipospadias, kromozom anomalisi, sitogenetik

Hipospadias, her 1000 erkek canlı doğumun 0.3-7'sinde görülen nispeten yaygın bir genital anomalidir. Patogenezinde genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı kompleks bir hastalık olarak düşünülmektedir. Bu çalışmamızda, laboratuvarımıza refere edilen 23 hipospadiaslı olgunun sitogenetik analiz sonuçları sunulmaktadır. Olguların 20'sinde normal karyotip (46,XY), ikisinde inv(9) ve birinde dup(3) tespit edildi. İzole hipospadiaslı olguların çoğunda kromozom anomali insidansı düşüktür. Ancak ilave konjenital anomalilere sahip hastalarda kromozom anomali insidansı artmaktadır ve bu olgulara rutin karyotipleme yapılması önerilmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]