[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-052
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kayseri Bölgesindeki Sığırlarda Bovine Herpesvirus Tip 1 (BHV-1) Enfeksiyonunun Seroprevalansı
Ayşe GENCAY1, Seval BİLGE DAĞALP2, Kezban CAN ŞAHNA3, Dilek PINAR2, Zeynep BAŞARAN2
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Seroprevalans, bovine herpes virus tip -1, nötralizasyon

Bu çalışmada, Kayseri iline bağlı çeşitli ilçelerde halk elinde bulunan sığırlardan 552 adet kan serumu örneği alındı. Serum örnekleri BHV-1 antikorları yönünden virus nötralizasyon tekniği ile test edildi. Test edilen 552 adet serum örneğinin 285 adedi (%51.63) BHV-1'e karşı pozitif olarak belirlendi ve antikor titrelerinin 1/2-1/64 arasında değişen değerlerde olduğu tespit edildi. Yerleşim yerlerine göre BHV-1 enfeksiyonu seroprevalansı en yüksek Tomarza'da (%80) olduğu, bunu Felahiye-Özvatan (%71.11) ve Akışla (%54.76) ilçelerinin izlediği görüldü. Sonuç olarak bu çalışma, Kayseri bölgesindeki sığırlarda BHV-1 enfeksiyonun yaygın olduğunu göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]