[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-024
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ Namık Kemal İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Görülme Sıklığı
Mustafa KAPLAN, Neslihan KELEŞTEMUR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, ilköğretim okulu, Elazığ

Elazığ il merkezindeki Namık Kemal İlköğretim Okulu öğrencilerinde bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı, görülme sıklığına etki edebilecek faktörlerin araştırılması ve önceki yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırılması amaçlandı.

Çalışmaya ilköğretim okulunun 4., 5. ve 6. sınıflarında eğitim gören 229 öğrenci alındı. Her öğrenciden kapaklı dışkı kapları ile dışkı ve anal bant örnekleri alınarak incelendi. Ayrıca öğrencilerin bağırsak parazitlerinin neden olduğu yakınmalar, bulaşma ve korunma yolları ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla bir test uygulandı.

Çalışmaya alınan 229 öğrenciden (123'ü kız 106'sı erkek) 32'sinde (%14) bir veya birden fazla tür bağırsak paraziti saptandı. En sık bulunan parazit türü G. intestinalis (%6,6) idi. Çalışma grubumuzda yaş, baba eğitim düzeyi ve evdeki oda sayısı ile bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı arasında anlamlı bir fark bulunurken diğer demografik özelliklerine göre fark saptanmadı. Ayrıca bağırsak parazitleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı arasında bir ilişki bulunmadı.

Çalışmamızda öğrencilerin %14‘ünde bir veya daha fazla parazit türü saptanmıştır. Öğrencilerin yaş, baba eğitim düzeyi ve evdeki oda sayısı ile bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı arasında anlamlı bir fark görülse de bağırsak parazitleriyle ilgili bilgi düzeyleri ve bağırsak parazitlerinin görülme sıklığı arasında bir ilişki saptanamamıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]