[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-046
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kolonoskopi Sonrası Pnömatozis İntestinalis: Olgu Sunumu
Ahmet TÜRKOĞLU, Ziya ÇETİNKAYA
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Pnömatozis intestinalis, kolonoskopi

53 yaşında bayan hastada, kolonoskopi sonrası perforasyon şüphesi ile çekilen ayakta direk karın grafisinde diafragma altında serbest hava gözlendi. Eksplorasyonda transvers kolon, hepatik fleksura ve ince bağırsak mezosunda yer yer hava içeren kistik yapılar gözlendi. Ancak herhangi bir intestinal perforasyon alanına rastlanmadı. Hasta operasyondan 8 gün sonra problemsiz taburcu edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]