[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 123-127
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sığırlarda Sol Taraflı Abomasum Deplasmanının Grymer Sterner Yöntemi İle Tedavisi
Gürbüz AKSOY1, Ali HAYAT2, Halil Selçuk BİRİCİK2
1Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sol taraflı abomasum deplasmanı, Grymer-Sterner, Sığır

Sol taraflı abomasum deplasmanları, son yıllarda sığırların en önemli metabolik kökenli hastalıkları arasına girmiştir. Hastalığa yüksek süt verimli ırklarda sıklıkla rastlanmaktadır. Hastalığın başarılı tedavisi, abomasumun normal yerine tam bir şekilde tesbit edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Sol taraflı deplasmanlarda tedavinin amaçları; yer değiştiren abomasumun doğru pozisyonuna getirilmesi, tekrar nüks olmasının engellenmesi ve bu tedavinin hasta sahibine mümkün olan en az maliyetle yapılmasıdır. Abomasum deplasmanları açık (cerrahi), ya da kapalı (cerrahi olmayan) yöntemlerle tedavi edilirler. Kapalı teknikler ekonomiktir, hızlı ve kolay uygulanabilir. Grymer-Sterner metodu, abomasumu normal yerine tesbit için toggle pin kullanılmasıyla uygulanan kapalı bir tekniktir. Bu metot, non-invaziftir, işlem için az alete gereksinim vardır, hızlı iyileşme sağlar ve güvenilir bir yöntemdir. Bu makalede, abomasumun fikzasyonu için Grymer-Sterner yöntemi hakkında bilgi verilmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]