[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2009, Cilt 23, Sayı 2
L- Lizin ve L- Ornitinin Manda Karaciğer ve Böbrek Doku Arginazı Üzerine Etkisi
Mehtap ÖZÇELİK, Necmi ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ankara'da Saanen X Kilis ve Angora Keçilerinde Listeriozis, Toxoplazmozis ve Brusellozis'in Seroprevalansi
Kerem URAL, Deniz ALIÇ URAL, Bekir CELEBİ, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU, Cahit BABUR, İlkay BARITCI, Selçuk KILIÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sincaplarda (Sciurus Vulgaris) Papilla vallata'nın Makroskobik ve Işık Mikroskobik Yapısı
Esin ÜNSALDI, Sadık YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ'da Tüketime Sunulan Vakum Paketli Taze Kaşar Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi
Gülsüm ÖKSÜZTEPE, Bahri PATIR, Abdullah DİKİCİ, O. İrfan İLHAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sığır ve Koyun Kıymalarında Arcobacter Türlerinin Bulunma Sıklıklarının Multipleks PCR Tekniği İle Belirlenmesi
Nurhan ERTAŞ, Yusuf DOĞRUER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şanlıurfa Yöresinde Subklinik Mastitislerin Görülme Oranı, Aerobik Bakteri İzolasyonu ve Duyarlı Antibiyotiklerin Belirlenmesi
Osman Yaşar TEL, Oktay KESKİN, Abuzer Kaffar ZONTURLU, Neval Berrin ARSERİM KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Vaşak, Sansar, Tilki ve Kurtta Ossa Faciei'nin Karşılaştırmalı Anatomisi
Ömer ATALAR, Akın TEMİZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Köpekte Kuyruk Orijinli Metastazik Karsinosarkom Olgusu
Vehbi Güneş, Ayhan Atasever, Gültekin Atalan, Ali Cesur Onmaz
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Sığırda Eperythrozoon wenyoni (Adler ve Ellenbogen,1934) ve Haemobartonella bovis(Donatin ve Lestoquard,1934) Enfeksiyonu
Cem Ecmel ŞAKİ, Edip ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yenidoğan Bir Buzağıda Suprakondiler Femur Kırığı Olgusu ve Operatif Sağaltımı
Ali Said DURMUŞ, Enis KARABULUT, Aydın SAĞLIYAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sığırlarda Sol Taraflı Abomasum Deplasmanının Grymer Sterner Yöntemi İle Tedavisi
Gürbüz AKSOY, Ali HAYAT, Halil Selçuk BİRİCİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]