[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-088
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sincaplarda (Sciurus Vulgaris) Papilla vallata'nın Makroskobik ve Işık Mikroskobik Yapısı
Esin ÜNSALDI1, Sadık YILMAZ2
1Tarım il Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Şubesi Konya, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sincap, Papilla vallata, Işık mikroskop

Bu çalışma, sincaplarda (Sciurus vulgaris) papilla vallata'nın makroskobik ve ışık mikroskobik yapısını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 10 adet ağaç sincabı kullanıldı. Makroskobik olarak sincap dili nispeten uzun ve dardı. Dil 2.75±1.7 cm uzunluğunda ve 0.75±1.2 cm genişliğindeydi. Sincap dilinde papilla fungiformis ve papilla vallata olmak üzere 2 çeşit tat papillası bulunmaktaydı. Sincapta dilin arka kısmında, gövdesi ile kök kısmı arasında, üst yüzde etrafı derin bir hendekle çevrili üç adet papilla vallata görüldü. Bu papillalardan ortadaki daha geride olup, ters V şeklinde dizilmişlerdi. Papilla vallata çok katlı yassı bir epitelle örtülüydü. Tat tomurcukları hendeğin sadece iç duvarında ve alt yarımında intraepiteliyal olarak yer almaktaydı ve genellikle her duvarda ortalama 4 adet bulunmaktaydı. Papilla vallata'da toplam 278 adet tat tomurcuğu sayıldı. Hendek duvar yüzey alanı da 0.58 mm2 olarak hesaplandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]