[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2009, Cilt 23, Sayı 3
Holştayn İneklerde Laktasyon Süt Verimini Tahmin Eden En İyi Doğrusal Regresyon Modelinin Belirlenmesi
Durhasan MUNDAN, Osman KARABULUT, Önder SEHAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ratlarda Yanık Yaralarının İyileşmesi Üzerine Kollagenaz ve Silver Sulfadiazine'in Etkilerinin Karşılaştırılması
Ali Said DURMUŞ, Mehmet Cengiz HAN, İhsan YAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Farklı Beslenme Uygulanmış İvesi Irkı Kuzu Derilerinin Histokimyasal ve Histometrik İncelenmesi
Berna GÜNEY SARUHAN, Hakan SAĞSÖZ, M. Aydın KETANİ, Nihat TEKEL, Deniz ŞİRELİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Farklı Anaç Yaşına ve Ovipozisyon Zamanına Sahip Kuluçkalık Yumurtalarda Lamba Kontrolüyle Ayıklama İşleminin Etlik Piliç Damızlıklarında Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkisi
Ü. Gülcihan ŞİMŞEK , Murad GÜRSES, Nihat YILDIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karanfil Ekstraktının Etlik Piliçlerde Karkas Özellikleri, Sindirim Organları Ağırlığı ve İnce Bağırsaklardaki Toplam Koliform Bakteri Sayısı Üzerine Etkisi
Bestami DALKILIÇ, Talat GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karanfil Ekstraktının Etlik Piliçlerde Performans ve Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi Üzerine Etkisi
Bestami DALKILIÇ, Talat GÜLER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kangal Irkı Bir Köpekte Oral Fibrosarkom Olgusu
Gültekin ATALAN, Ayhan ATASEVER, Ünal YAVUZ, Vehbi GÜNEŞ, Ali Cesur ONMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir İnekte Neurofibroma Olgusu
Sami ÜNSALDI, Enis KARABULUT , İhsan YAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gebe Bir Köpekte Travmaya Bağlı Fötal Ölümün Ultrasonografik Tanısı
Güneş SERİN, Tuğrul TARIMCILAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yaban Kuşlarında İnfluenza A Virüsleri
Banur BOYNUKARA, Ziya İLHAN, Abdulbaki AKSAKAL, Özdemir ADIZEL, Atilla DURMUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]