[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-186
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Influenza A Virus in Wild Birds
Banur BOYNUKARA1, Ziya İLHAN1, Abdulbaki AKSAKAL1, Özdemir ADIZEL2, Atilla DURMUŞ2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, TÜRKİYE
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Van, TÜRKİYE
Keywords: Wild birds, Infuenza A virus, HPAI, LPAI

Avian influenza viruses have been isolated from many species including humans, pigs, horses, minks, cats, marine mammals and a wide range of domestic birds. Some wildfowl, particularly shorebirds, ducks, geese and swans are thought to be the endemic carriers of high pathogenic avian influenza (HPAI) and low pathogenic avian influenza (LPAI) viruses. Many researchers have reported that Anatidea family from Anseriformes and wildfowl from Charadriiformes are the natural hosts of influenza A viruses.

This compilation introduces information concerning A virus infections in wildfowl.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]