[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 153-159
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karanfil Ekstraktının Etlik Piliçlerde Karkas Özellikleri, Sindirim Organları Ağırlığı ve İnce Bağırsaklardaki Toplam Koliform Bakteri Sayısı Üzerine Etkisi
Bestami DALKILIÇ1, Talat GÜLER2
1Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İl Tarım Müdürlüğü, Kilis, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Karanfil ekstraktı, antibiyotik, karkas özellikleri, koliform bakteri, etlik piliç

Bu araştırmada, temel rasyona farklı dozlarda ilave edilen karanfil ekstraktının etlik piliçlerin karkas özelliklerini, sindirim sistemi organ ağırlığını ve bağırsaklardaki toplam koliform bakteri sayısını ne ölçüde etkileyeceği ve antibiyotik yem katkılarına alternatif olup olamayacağının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, her grupta 60 adet olmak üzere beş grupta toplam 300 adet 3 günlük yaşta ticari etlik civciv (Ross–308) kullanılmıştır. Ayrıca grupların her biri 20'şer adet civciv içeren 3'er alt gruba ayrılmıştır. Rasyonlara katılan karanfil ekstraktı ve antibiyotik deneme gruplarını oluşturmuştur. Deneme grupları temel rasyona 100, 200, 400 ppm karanfil ekstraktı ve 10 ppm antibiyotik (Avilamisin) katılarak oluşturulmuştur. Karkas özellikleri ve sindirim sistemi organ ağırlıkları bakımından, karın yağı oransal değeri (P<0.05) haricinde gruplar arasında istatistiksel olarak farklılık tespit edilmemiştir. Rasyona ilave edilen antibiyotik ve 400 ppm düzeyindeki karanfil ekstraktı hem 21 hem de 42. günlerde ince bağırsak toplam koliform mikroorganizma sayısını önemli ölçüde düşürmüştür (P<0.001). Sonuç olarak; karanfil ekstraktının ince bağırsak mikrobiyel populasyonu ve vücutta yağ birikimi üzerine olan olumlu etkisi, doğal ve güvenilir olması nedeni ile antibiyotiklere alternatif olarak etlik piliç rasyonlarında 400 ppm dozda kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]