[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
Yazar Dizini
Giriş
Abdulkadir AKSAKAL 179 Güneş SERİN 175
Abdullah DİKİCİ 89 Gürbüz AKSOY 123
Abuzer Kaffar ZONTURLU 101 Hakan BULUT 39
Adile MUZ 01 Hakan SAĞSÖZ 141
Akın TEMİZER 107 Halil Selçuk BİRİCİK 123
Ali Cesur ONMAZ 111,167 Hasan Basri ERTAŞ 01
Ali HAYAT 123 İbrahim SÖZDUTMAZ 39
Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU 79 İlkay BARITÇI 79
Ali Said DURMUŞ 119, 135 İhsan YAMAN 135,171
Atilla DURMUŞ 179 İrem GÜLAÇTI 39
Aydın SAĞLIYAN 119 İsmail SEVEN 15
Ayhan ATASEVER 111,167 Kerem URAL 79
Ayşe GENCAY 47 Kezban CAN ŞAHNA 47
Ayşe KILIÇ 01 Mehmet ÇAY 21
Bahri PATIR 29, 89 Mehmet Cengiz HAN 135
Banur BOYNUKARA 179 Mehtap ÖZÇELİK 73
Bekir ÇELEBİ 79 Murat DABAK 43, 53
Beran YOKUŞ 61 Murad GÜRSES 147
Berna GÜNEY SARUHAN 141 Mustafa GÜNDOĞAN 09
Bestami DALKILIÇ 15,153,161 Mustafa KÖM 57
Cahit BABUR 79 Mustafa ULAŞ 21
Cem Ecmel ŞAKİ 117 M. Aydın KETANİ 141
Deniz ALIÇ URAL 79 Necmi ÖZDEMİR 73
Deniz ŞİRELİ 141 Neval Berrin ARSERİM KAYA 101
Dilek PINAR 47 Nihat TEKEL 141
Durhasan MUNDAN 129 Nihat YILDIZ 147
Fulya TAŞÇI 05 Nurhan ERTAŞ 95
Edip ÖZER 117 Oktay KESKİN 101
Enis KARABULUT 119,171 Osman KARABULUT 129
Ersoy BAYDAR 57 Osman Yaşar TEL 101
Esin ÜNSALDI 83 O. İrfan İLHAK 89
Ethem ERGİNÖZ 65 Ömer ATALAR 107
Gökben ÖZBEY 01 Önder SEHAR 129
Gülsüm ÖKSÜZTEPE 29, 89 Özdemir ADIGÜZEL 179
Gültekin ATALAN 111,167 Özlem EMİR ÇOBAN 29
Pınar TATLI SEVEN 15 Talat GÜLER 153,161
Sadık YILMAZ 83 Tolga KARAPINAR 43, 57
Sadık YILMAZ 83 Tolga KARAPINAR 43, 57
Sami ÜNSALDI 171 Tuğrul TARIMCILAR 175
Selçuk KILIÇ 79 Ü. Gülcihan ŞİMŞEK 147
Seval YILMAZ 15 Ünal YAVUZ 167
Seval BİLGE DAĞALP 47 Vehbi GÜNEŞ 111,167
Sibel CEVİZCİ 65 Yusuf DOĞRUER 95
Servet BADEMKIRAN 61 Zeynep BAŞARAN 47
Şerif KAYMAZ 05 Ziya İLHAN 179
Simten YEŞİLMEN 61
  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]