[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-146
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Farklı Beslenme Uygulanmış İvesi Irkı Kuzu Derilerinin Histokimyasal ve Histometrik İncelenmesi
Berna GÜNEY SARUHAN1, Hakan SAĞSÖZ1, M. Aydın KETANİ1, Nihat TEKEL2, Deniz ŞİRELİ2
1Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Diyarbakır, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Beslenme, deri, histokimya, kıl folikülü, kuzu

Koyun yetiştiriciliğinde et, süt ve yapağı verimi ön planda tutulmakta ve bu verimlerin artırılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, farklı beslenme uygulanmış İvesi ırkı kuzularda deri ve kıl folliküllerindeki histolojik ve histometrik değişimleri ortaya koymaktır. Çalışmada materyal olarak Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen 24 adet 2.5 aylık tekiz erkek İvesi kuzular kullanıldı. Hayvanlar her grupta 8 adet olacak şekilde üç gruba ayrıldı ve 75 gün süre ile bakım ve beslenme uygulandı. I. grup sadece anne sütü, II. grup anne sağıldıktan sonra memede kalan sütle, III. Grup ise anne sütü ile beraber kaba yem ile beslenmiştir. Deri ve kıl foliküllerindeki histolojik ve histometrik farklılıklar belirlendi. Sonuç olarak, gruplar arasında bağdoku iplikleri dağılımı ve yoğunluğu bakımından herhangi bir farklılığın olmaması beslenmenin bu yönde etkili olmadığını, ancak anne sütü ile beslenen grupda en kalın dermis katmanının ve daha az sayıda kıl folliküllerinin varlığı, dericilik sanayisinde istenilen bir kalite kriteri olduğunu söyleyebiliriz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]