[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-134
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Holştayn İneklerde Laktasyon Süt Verimini Tahmin Eden En İyi Doğrusal Regresyon Modelinin Belirlenmesi
Durhasan MUNDAN1, Osman KARABULUT1, Önder SEHAR2
1Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
2Tarım İl Müdürlüğü, Gıda Kontrol Şubesi, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Holştayn, korelasyon, laktasyon süt verimi, regresyon

Bu çalışma, Koçaş Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Holştayn ineklerin laktasyon süt verimi üzerine bazı özelliklerin etkilerini, bu özellikler arasındaki korelasyonları ve en iyi regresyon modelini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 218 baş Holştayn ineklere ait 1992–2001 yılları arasındaki 810 süt ve döl verim kayıtları kullanılmıştır.

Laktasyon süt verimi, ineğin yaşı, ilk damızlıkta kullanma yaşı, ilk buzağılama yaşı, laktasyon süresi, gebelik süresi, buzağılama aralığı, servis periyodu ve buzağı doğum ağırlığı üzerine etkili olan, laktasyon sayısı, yılı ve mevsiminin etkileri giderilmiş ve bu özellikler arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. En İyi Regresyon Analizi sonucunda R2 ve Cp değerleri dikkate alınarak sadece gebelik süresini içermeyen modelin en iyi model olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak; bu işletme için ineğin yaşı, ilk damızlıkta kullanma yaşı, ilk buzağılama yaşı, laktasyon süresi, buzağılama aralığı, servis periyodu ve buzağı doğum ağırlığının laktasyon süt verimini yeterli düzeyde belirlediği kanaatine varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]