[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 161-166
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karanfil Ekstraktının Etlik Piliçlerde Performans ve Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi Üzerine Etkisi
Bestami DALKILIÇ1, Talat GÜLER2
1Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İl Tarım Müdürlüğü, Kilis, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Karanfil ekstraktı, antibiyotik, performans, sindirilebilirlik, etlik piliç

Bu araştırmada, temel rasyona farklı dozlarda ilave edilen karanfil ekstraktının etlik piliçlerin performansını ve ham besin maddelerinin sindirilme derecesini ne ölçüde etkileyeceği ve antibiyotik yem katkılarına alternatif olup olamayacağının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, her grupta 60 adet olmak üzere beş grupta toplam 300 adet 3 günlük yaşta ticari etlik civciv (Ross–308) kullanılmıştır. Ayrıca grupların her biri 20'şer adet civciv içeren 3'er alt gruba ayrılmıştır. Rasyonlara katılan karanfil ekstraktı ve antibiyotik deneme gruplarını oluşturmuştur. Deneme grupları temel rasyona 100, 200, 400 ppm karanfil ekstraktı ve 10 ppm antibiyotik (Avilamisin) katılarak oluşturulmuştur. Canlı ağırlık ve günlük canlı ağırlık artışları bakımından gruplar arasında 7. ve 21. gün tartımlarında 400 ppm karanfil ekstraktı ve antibiyotik gruplarında iyileşme tespit edilirken, diğer dönemlerde elde edilen farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Yem tüketimi bakımından 4. haftada 400 ppm karanfil ekstraktı ve antibiyotik gruplarında iyileşme tespit edilirken, diğer haftalarda gruplar arasında istatistiksel olarak bir farklılık gözlenmemiştir. En iyi yemden yararlanma oranı 400 ppm karanfil ekstraktı grupbunda tespit edilmiş olup, 1., 3., 4. ve 1-6. haftalarda gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Kuru madde, ham protein ve ham yağ sindirilebilirliği bakımından gruplar arası farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. En iyi sindirilme dereceleri 400 ppm karanfil ekstraktı ve antibiyotik ilave edilen gruplarda tespit edilirken, bunları 200, 100 ppm karanfil ekstraktı ilave edilen ve kontrol grupları izlemiştir. Sonuç olarak; karanfil ekstraktının performans ve sindirim üzerine olan olumlu etkisi, doğal ve güvenilir olması nedeni ile antibiyotiklere alternatif olarak etlik piliç rasyonlarında 400 ppm dozda kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]