[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-169
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kangal Irkı Bir Köpekte Oral Fibrosarkom Olgusu
Gültekin ATALAN1, Ayhan ATASEVER2, Ünal YAVUZ3, Vehbi GÜNEŞ4, Ali Cesur ONMAZ4
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
3JAKEM Komutanlığı, Hayvan Hastanesi, Nevşehir, TÜRKİYE
4Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fibrosarkom, köpek, nekropsi, tümör, ağız mukozası

Bu vaka raporunu Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine aşırı zayıflama, yemede güçlük ve bol salya akıntısı şikayetiyle getirilen 1 yaşlı, Sivas Kangal ırkı, 50 kg canlı ağırlığa sahip erkek bir köpek oluşturdu. Yapılan klinik muayenelerde 2. molar diş düzeyinde başlayan, üst damağın büyük bir bölümünü ve özofagusun giriş kısmını kapsayan lobüler tarzda sabit kitlesel bir oluşum tespit edildi. Akciğerlerin radyografik incelemesinde, metastazla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Tümör şüpheli kitlenin yaygınlığı, bölgenin anatomik yapısı ve oluşabilecek nüksler dikkate alınarak medikal ve cerrahi müdahale yapılmaksızın hasta ötenazi edildi. Nekropside, ağız mukozasının maksillar 2. molar diş bölgesinden köken alan ve üst damakta lobüler yapılardan oluşan yaklaşık 230 gr ağırlığında, 15x25.2 cm boyutlarında elastik bir kitlenin larenksin hemen önüne kadar devam ettiği belirlendi. Histopatolojik incelemede, geniş alanlar tarzında fibroblast hücreler ve kollagen demetlerden oluşan yapıların varlığı ile belirgin mitotik aktivite dikkati çekti. Bu bulgular ışığında kitleye ağız mukozası mezenşiminden köken alan fibrosarkom tanısı konuldu. Sonuç olarak, fibrosarkomların genellikle yaşlı köpeklerde gözlenmesine karşılık diğer olgulardan farklı olarak 1 yaş civarı genç hayvanlarda da şekillenebileceği belirlendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]