[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-078
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
L- Lizin ve L- Ornitinin Manda Karaciğer ve Böbrek Doku Arginazı Üzerine Etkisi
Mehtap ÖZÇELİK1, Necmi ÖZDEMİR2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arginaz,Lizin, Ornitin

Bu çalışmada L- ornitin ile L- lizinin manda karaciğer ve böbrek doku arginazını farklı konsantrasyonlarda inhibe ettiği ortaya konulmuştur. L- ornitinin 20 mM konsantrasyonunda karaciğer doku arginazını %60, böbrek doku arginazını ise %39'ını inhibe ederken 80 mM'lık konsantrasyonda ise karaciğer doku arginazını %89, böbrek doku arginazını %86 oranında inhibe ettiği görülmüştür. Diğer taraftan, 20 mM'lık L- lizin karaciğer doku arginazını %47 inhibe ederken böbrek doku arginazını %41 oranında inhibisyona uğratmıştır. 80 mM'lık L-lizin denendiğinde karaciğer doku arginazını %81, böbrek doku arginazını %79 inhibisyona uğrattığı saptanmıştır. Farklı substrat konsantrasyonlarında karaciğer dokusu 20 mM L- arginin konsantrasyonundan sonra doyuma ulaşırken böbrek dokusu 50 mM'dan sonra doyuma erişmiştir. Karaciğer 2,4 mM, böbrekte ise 8 mM olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre 50 mM L- ornitin ve L- lizin ilavesiyle farklı substrat konsantrasyonlarında manda karaciğer ve böbrek dokusunda arginaz Km'lerinin de farklı olduğu bulunmuştur.

Sonuç olarak; L- ornitin ve L- lizinin, manda karaciğer ve böbrek doku arginazının farklı oranlarda inhibisyonuna neden olduğu görülmüştür. L- ornitin ve L- lizin amino asitleri manda karaciğer ve böbrek doku arginazını karışık tipte (kompetatif- nonkompetatif) inhibe ettiği saptanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]