[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-118
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Clinical Eperythrozoon wenyoni (Adler and Ellenbogen,1934) and Haemobartonella bovis (Donatin and Lestoquard,1934) Infection in A Cattle
Cem Ecmel ŞAKİ, Edip ÖZER
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Cattle, Eperythrozoon, Haemobartonella

In a three years old Brown Swiss cattle showing the signs of fever, loss of appetite, exhaustion and anemia, blood smears stained with Giemsa was done. In the microscopic examination, round-shaped Eperythrozoon wenyoni on the surface of erythrocytes, in the numbers ranging from one to 50, a few chain-shaped Haemobartonella bovis on the peripher of erythrocytes and Theileria sp. were detected.

This study reports the presence of clinically E. wenyoni and H. bovis in cattle, for the first time in Turkey.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]