[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-110
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Vaşak, Sansar, Tilki ve Kurtta Ossa Faciei'nin Karşılaştırmalı Anatomisi
Ömer ATALAR1, Akın TEMİZER2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ,TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ossa faciei, Carnivor, Anatomi

Bu çalışma; vaşak, sansar, tilki ve kurtta yüz kemiklerinin türe özgü anatomik özelliklerini ortaya koymak için yapıldı. Bu amaçla cinsiyet farkı gözetmeksizin her bir türden üçer adet kullanıldı. Vaşakta çok belirgin bir incisura nasoincisivum mevcut iken, diğer türlerde bu incisura belirsizdi. Foramen palatinum majus; sansarda maxilla'da, tilki ve kurtta maxilla ve os palatinum'un lamina horizontalis'inin birleşim yerinde, vaşakta ise os palatinum'un lamina horizontalis'inde tespit edildi. Spina nasalis caudalis; tilki ve kurtta iyi gelişmiş, vaşak ve sansarda ise silikti. Sansar, tilki ve kurtta bulunmayan margo interalveolaris, vaşakta belirgindi. Foramen mentale'nin sayısı; sansarda iki, vaşak, tilki ve kurtta üç adetti. Sonuç olarak; çalışmanın, alanındaki bilgi birikimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]