[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-101
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pigmente Deri Lezyonlarının Tanısı ve Ayırıcı Tanısında Dermatoskopinin Önemi
Başak KANDİ1, Betül DEMİR1, Demet ÇİÇEK1, Reşat ÖZERCAN2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dermatoskopi, pigmente deri lezyonları

Dermatoskopi, pigmente deri lezyonların tanısında ve benign-malign ayırımının yapılmasında yaygın olarak kullanılmakta olan noninvazif bir yöntemdir.

Bu çalışmada pigmente deri lezyonları klinik muayene, dermatoskopik ve histopatolojik inceleme yöntemleri ile değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda lezyonların tanısı, melanositik-nonmelanositik ve benign-malign ayırımında klinik ve dermatoskopik muayenelerin sensitivite ve spesifitesinin araştırılması amaçlanmıştır.

Çalışmamız 2005-2006 yılları arasında FıratÜniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliniğine başvuran 45 kadın ve 22 erkek toplam 67 hastada bulunan 94 adet pigmente deri lezyonunda yapıldı. Hastaların mevcut pigmente lezyonları klinik, dermatoskopik ve histopatolojik olarak incelendi. Lezyonların klinik, dermatoskopik ve histopatolojik tanıları karşılaştırıldı.

Lezyonların klinik ön tanıları ile dermatoskopik ön tanıları karşılaştırıldığında 73'ünün (%77.7), klinik ön tanıları ile histopatolojik tanıları karşılaştırıldığında 63'ünün (%67), dermatoskopik ön tanıları ile histopatolojik tanıları karşılaştırıldığında ise 82'sinin (%87) birbiri ile uyumlu olduğu gözlendi. Melanositik-nonmelanositik ayırımında klinik muayenenin istatistiksel olarak %96.6 sensitif ve %61.5 spesifik, dermatoskopinin ise %97.7 sensitif ve %88.8 spesifik olduğu, benign-malign ayırımında klinik muayenenin istatistiksel olarak %92.4 sensitif ve %72.7 spesifik, dermatoskopinin ise %97.7 sensitif ve %80 spesifik ve olduğu saptandı.

Sonuç olarak dermatoskopi pigmente deri lezyonların tanısında ve benign-malign ayırımının yapılmasında klinik muayene yöntemine göre daha sensitif ve daha spesifik bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]