[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 257-261
[ English ] [ PDF ]
DENEYSEL RETİNAL İSKEMİ VE REPERFÜZYON OLUŞTURULAN KOBAYLARDA VİTAMİN E TÜREVLERİNİN GLUTATYON DÜZEYİNE ETKİSİ
Orhan AYDEMİR, Serdal ÇELEBİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Retina, iskemi-reperfüzyon, vitamin E.

Bu çalışmada iskemi-reperfüzyon (İ/R) sürecinde oksijen radikallerinin zararlı etkilerini engelleyen vitamin E türevlerinin, kobay retinasında oluşturulan iskemik hasarı önlemedeki etkinlikleri araştırılmıştır. Çalışmada; 400-600 gram ağırlığında, 40 adet, erkek Guinea pig (kobay)’ in sağ gözü kullanılmıştır. Kobaylar her bir grupta 8 denek olacak şekilde 5 eşit gruba ayrılmıştır: Grup 1 (kontrol), grup 2 (İ/R), grup 3 (İ/R+alfa-tokoferol), grup 4 (İ/R+gama-tokoferol) ve grup 5 [İ/R+d-alfa-tokoferol polietilen glikol 1000 süksinat (TPGS)]. Grup 2, 3, 4 ve 5’ e İ/R işlemi yapılmış ve grup sırasına göre serum fizyolojik, alfa-tokoferol, gama-tokoferol ve TPGS uygulanmıştır. Kobaylara 90 dakika retinal iskemi uygulanmış ve takiben 24 saat reperfüzyon ortamında bekletilmiştir. Reperfüzyonun 24. saatinde denekler öldürülerek retinaları izole edilmiş ve retinal glutatyon (GSH) seviyesi ölçülmüştür.

Retina glutatyon düzeylerinde; gama-tokoferol grubunun iskemi grubuna göre anlamlı koruma sağlamadığı saptanmıştır (p=0.53). Alfa-tokoferol ve TPGS gruplarının iskemi grubuna göre anlamlı koruma sağladığı saptanırken kendi aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p=0.60).

Bu sonuçlar değerlendirildiğinde; retina GSH düzeyleri ile, akut iskemi-reperfüzyona maruz kalan gözlerde, özellikle alfa-tokoferol ve TPGS’ de daha belirgin olmak üzere vitamin E türevleri lipid peroksidasyonunu azaltmaktadır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]