[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-080
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erişkin Porsuk (Meles meles) Testis'i Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskopik İncelemeler
Meryem KARAN, Sadık YILMAZ, Ömer ATALAR, Gürsel DİNÇ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Testis, porsuk, Meles meles, ışık mikroskop, elektron mikroskop

Çalışmada, ışık ve elektron mikroskobu (TEM) kullanarak Doğu Anadolu bölgesinde yakalanan porsuk (Meles meles) testis'leri incelendi. Bu amaçla 5 erişkin porsuk kullanıldı.

Testis parenşiminin, seminifer tubulün sıralı hücreleri ve onların kanalları ile interstisyal hücrelerden oluştuğu gözlendi. Sertoli hücrelerinin tubulün bazal laminası üzerinde olduğu saptandı. Bunların az sayıda olduğu ve tubul boyunca aralıklı olarak dizildikleri tespit edildi. Sitoplazmaları farklı şekillerde çok sayıda mitokondriye sahipti. Leydig hücreleri büyük ve asidofilik hücrelerdi. Spermatogonia, yoğun kromatinli büyük, yuvarlak veya oval bir çekirdekle karakterize idi. Primer spermatositler, seminifer tubul içinde görülen en büyük germ hücreleriydi. Spermatid'in apikal başı sertoli hücre sitoplazmasına girmişti.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]