[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-097
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Ebeveyn Yaşı, Yumurta Ağırlığı ve Şekil İndeksinin Kuluçka Özellikleri ve Yaşama Gücü Üzerine Etkisi
Mehmet SARI1, Muammer TİLKİ1, Mustafa SAATCI2, Serpil IŞIK1, Kadir ÖNK3
1Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Hayvan Besleme Bölümü Kars, TÜRKİYE
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Hayvan Besleme Bölümü Burdur, TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksek Okulu, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Japon bıldırcını, ebeveyn yaşı, yumurta ağırlığı, kuluçka, yaşama gücü

Bu çalışma, Japon bıldırcınlarında ebeveyn yaşı, yumurta ağırlığı ve Şekil indeksinin kuluçka özellikleri ve yaşama gücü üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Farklı yaşta bulunan bıldırcınlar çok katlı besi kafeslerine 1 erkek ve 1 dişi olacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Araştırmada kullanılan toplam 2940 adet yumurta, 10 ayrı dönemde kuluçkaya konulmuştur. Araştırmada, ebeveyn yaşının; döllülük oranı, kuluçka randımanı ile erken ve geç dönem embriyo ölümleri, yumurta ağırlığının; döllülük oranı, kuluçka randımanı, çıkım gücü, erken ve geç dönem embriyo ölümleri üzerine etkisi istatistikî olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). Ebeveyn yaşı ile yumurta ağırlığının yaşama gücü üzerine etkisi istatistikî olarak önemli iken (P<0.01, P<0.001), şekil indeksinin kuluçka özellikleri ve yaşama gücü üzerine etkisi istatistikî olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Sonuç olarak bu araştırmada ana yaşı 15-18, baba yaşı 16-20 hafta olan bıldırcınlar ile yumurta ağırlığı 12 g ve üzeri olan yumurtaların kuluçkada kullanılmasının daha uygun olacağı belirlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]