[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-010
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hatay Yöresinde Bulunan Miyaz Sinekleri ve Mevsimsel Dağılımları
Mehmet YAMAN1, Cem Ecmel ŞAKİ2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hatay, external miyaz sinekleri, morfoloji, mevsimsel dağılım

Bu çalışma 2002 yılında Hatay'ın Antakya, Kırıkhan, Hassa ve Belen ilçelerinde miyaz sineklerinin varlığını ve mevsimsel dağılımlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu ilçelere sineklerin aktif oldukları aylarda düzenli olarak gidilmiş, üzerine snip (Z-9 tricosen, Azamethiphos) granül serpilen kokuşturulmuş karaciğer parçaları yardımıyla 138 adedi erkek, 908 adedi de dişi olmak üzere toplam 1046 adet sinek yakalanmıştır.

Morfolojik incelemeler sonucunda tespit edilen 6 miyaz sineği türünün çoğunluğunu Lucilia sericata (% 63,58) oluşturmuştur. Bunu Chrysomyia albiceps (% 26,39) takip etmiştir. Calliphora vicina (% 4,88), C. vomitaria (% 0,03), Sarcophaga haemorrhoidalis (% 3,54) ve S. carnaria (% 1,34) az oranda yakalanmışlardır. Lucilia sericata ve Ch. albiceps'e Hatay'ın bütün ilçelerinde rastlanmıştır. Fauna tespiti amacıyla sadece bir kez gidilen Reyhanlı, Altınözü, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde toplanan sinekler arasında C. vicina ve C. vomitaria türlerine rastlanmadı. Sineklerin çoğunluğunu hayvansal kaynaklı proteinleri üreme kaynağı olarak gören dişiler oluşturdu (% 86.81).

Sinekler Nisan – Kasım ayları arasında mevsimsel aktivite gösterdi. Nisan ayında ortaya çıkan sinekler Mayıs ayına kadar artış göstermiş, Kasım ayına doğru ise sayıları kademeli olarak azalmıştır. En fazla sinek Mayıs (% 24,28) ayında, en az sinek de Kasım (% 1,43) ayında elde edilmiştir.

Sonuç olarak Hatay yöresinde toplanan sinekler içinde L. sericata ve Ch. albiceps gibi önemli miyaz türlerinin çoğunlukta olması (% 90) dikkate değer bulunmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]