[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-021
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Farklı Oranlardaki Sentetik β-Karotenin Alabalık (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Filetolarında Kas Karotenoid Stabilitesi ve Lipid Peroksidasyon Düzeyine Etkileri
Özlem EMİR ÇOBAN, Gülüzar TUNA KELEŞTEMUR
Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: β-Karoten, Oncorhynchus mykiss, Lipid peroksidasyon, Spektrofotometre, HPLC

Bu çalışmada, rasyonlarına farklı oranlarda (kontrol, 30 mg/kg, 70 mg/kg) β-karoten katılarak renklendirilen gökkuşağı alabalığı filetoları -18°C'de 6 ay süreyle muhafaza edilmiş ve aylık olarak β-karoten ve lipid peroksidasyon miktarında meydana gelen değişimler incelenmiştir. β-karoten miktarı spektrofotometre, lipid peroksidasyon düzeyi ise HPLC ile tespit edilmiştir. Besleme sonucu en fazla renklenme 70 mg /kg β-karoten içeren grupta görülmüştür. Ancak yine bu grupta muhafaza süresince önemli düzeyde (p<0,05) renk kayıpları gözlenmiş ve 2. aydan itibaren lipid peroksidasyon üzerinde 70 mg /kg β-karotenin önemli bir etkisinin olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]