[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-060
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İneklerde Klitoris Koterizasyonunun LH Salınımı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Murat YÜKSEL, Murat YÜKSEL
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Cow, LH, clitoris, cauterization

Sunulan çalışma, ineklerde klitoris koterizasyonunun Luteinleştirici Hormon (LH) salınımı üzerine etkisinin araştırılması amacıyla yapıldı. Çalışmanın materyalini, yaşları 2,5–6 arasında değişen toplam 10 inek oluşturdu. Materyal olarak kullanılan hayvanların östrüsleri 11 gün arayla çift doz PGF2α enjeksiyonu ile senkronize edildi. Senkronizasyon sonrası şekillenen ilk tabii siklus kontrol siklusunu oluşturdu. İlk östrüs belirtisi görüldüğü andan itibaren 24 saat boyunca, 2 saat aralıklarla, LH ölçümü amacıyla kan numuneleri alındı. Kendiliğinden şekillenen ikinci siklusta ilk östrüs belirtisinin görülmesiyle birlikte, hayvanın klitorisi epidural anestezi altında koterize edilerek, kontrol siklusunda olduğu gibi, kan numunelerinin toplanmasına devam edildi.

Kontrol ve uygulama grubunda ortalama LH değerlerinin sırasıyla 2,18±0,30 ng/ml ve 2,03±0,31 ng/ml olduğu belirlendi. Ortalama LH pik değeri kontrol grubunda 11.56±1.99 ng/ml, uygulama grubunda ise 10.55±1.63 ng/ml; östrus başlangıcı-LH pik zamanı arasında geçen süre kontrol grubunda 16±2.61 saat, uygulama grubunda 12±0.97 saat olarak belirlendi. Pik süresi kontrol grubunda 8.4±0.75 saat, uygulama grubunda 10.4±0.4 saat olarak tespit edildi. Yapılan uygulamanın kontrol ve uygulama grubunda LH parametrelerini etkilemediği görüldü.

Sonuç olarak, ineklerde östrüs başlangıcında uygulanan klitoris koterizasyonunun, ortalama LH değerlerini etkilemediği tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]