[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2011, Cilt 25, Sayı 2
Tayleriyozisli Sığırlarda Antioksidan Parametrelerdeki Değişiklikler
Meltem KIZIL, Ersoy BAYDAR, Ömer KIZIL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İneklerde Klitoris Koterizasyonunun LH Salınımı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Murat YÜKSEL, Murat YÜKSEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Hayvan Kuduzunun Epidemiyolojisi
Metin GÜRÇAY, Turhan TURAN, Mustafa ÖZKARACA, Bunyamin İREHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İneklerin Sütündeki MDA, GSH Düzeyleri ile GSH-Px, CAT Aktiviteleri Üzerine Subklinik Mastitisin Etkisi
Mine ERİŞİR, Fatih Mehmet KANDEMİR, Murat YÜKSEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kısa ve Uzun Ömürlü Ayranlarda Potasyum Sorbat Uygulamasının Kimyasal ve Duyusal Kaliteye Etkisi
Pınar ŞEKER, Bahri PATIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erzurum Yöresindeki Buzağılarda Doğmasal Anomalilerin Görülme Sıklığı ve Sağkalım Oranları
Mahir KAYA, Zafer OKUMUŞ, Elif DOĞAN, Emine Merve ÇETİN, Latif Emrah YANMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üç Aylık Bir Kuzuda Kistik Ekinokokkozis'in Moleküler Tanısı
Armağan Erdem ÜTÜK, Fatma Çiğdem PİŞKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eperythrozoonosis
Cem Ecmel ŞAKİ, Edip ÖZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]