[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 053-056
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Changes of Antioxidant Parameters in Cattle with Theileriosis
Meltem KIZIL1, Ersoy BAYDAR2, Ömer KIZIL2
1Tarım İl Müdürlüğü, İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Cattle, Theileriosis, Antioxidants

The study was conducted to detect the changes of oxidative stress parameters in cattle with Theileriosis. In this study, 20 cattle with tropical theileriosis, divided into 2 equal groups in according to their heamatocrit values, and 10 healthy cattle were used. The erythrocyte lipid peroxidation, plasma catalase, glutathione peroxidase, vitamin E, and vitamin C levels were determined in all groups cattle. The significantly differences between control and sick cattle was determined in oxidative stres parameters such as vitamin E (p<0.05), vitamin C (p<0.05), MDA (P<0.01), catalase (P<0.01) and glutathione peroxidase (P<0.001). In conclusion, the decrease of CAT, GSHPx, vitamin E, and vitamin C, and the increase of MDA in the cattle of theileriosis was determined that the indicator of oxidative stres during disease.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]