[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-097
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üç Aylık Bir Kuzuda Kistik Ekinokokkozis'in Moleküler Tanısı
Armağan Erdem ÜTÜK, Fatma Çiğdem PİŞKİN
Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Parazitoloji Laboratuvarı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kuzu, E.granulosus sensu stricto, 12S rRNA, PZR

Bu makalede Bolu'nun Kıbrısçık İlçesinde üç aylık bir kuzuda Echinococcus granulosus sensu stricto (G1-G3 grubu) enfeksiyonu rapor edilmiştir. Laboratuvarımıza gönderilen ölü bir kuzuya ait karaciğer, makroskobik olarak incelenmiş ve üzerinde biri 1.5 X 1.2 mm, diğeri 3.6 X 1.6 mm boyutlarında beyaz renkli iki odak tespit edilmiştir. Bu iki odak disekte edilerek karaciğerden ayrılmış ve DNA ekstraksiyonu yapılmıştır. Elde edilen genomik DNA'nın mitokondrial 12S rRNA geninin 254 baz çiftlik (bç) bölgesi PZR ile çoğaltılmış ve kistin E.granulosus s.s. kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda çok küçük çaplı kistlerin bile E.granulosus'un hangi grubu içerisinde yer aldığının PZR ile belirlenebileceği ortaya konulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]