[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-070
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İneklerin Sütündeki MDA, GSH Düzeyleri ile GSH-Px, CAT Aktiviteleri Üzerine Subklinik Mastitisin Etkisi
Mine ERİŞİR1, Fatih Mehmet KANDEMİR2, Murat YÜKSEL3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Subklinik mastitis, malondialdehit, glutatyon, glutatyon peroksidaz, katalaz

Subklinik mastitis sık karşılaşılan mastitis formu olup süt üretiminde azalma ve süt kalitesinde düşme ile karakterizedir. Bu çalışmada subklinik mastitisin ineklerin sütündeki oksidan (malondialdehit, MDA) ve antioksidan (glutatyon, GSH; glutatyon peroksidaz, GSH-Px ve katalaz, CAT) durum üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Araştırmanın materyalini, yaşları 4-8 arasında değişen, farklı ırklardan, toplam 40 baş inek oluşturdu. İneklerde mastitis teşhisi California Mastitis Testi (CMT) ve bakteriyolojik muayene ile yapıldı. Kontrol, CMT+1, CMT+2, CMT+3 olmak üzere dört grup oluşturuldu. Mastitis teşhisi konulan meme loblarından süt numunesi alınarak MDA ve GSH düzeyleri ile GSH-Px ve CAT aktiviteleri ölçüldü. MDA düzeyleri ile GSH-Px ve CAT aktivitelerinde istatistikî açıdan önemli fark bulunmadı (P>0.05). Bununla birlikte, mastitisin derecesine bağlı olarak GSH-Px aktivitesinde istatistik olarak önemli olmayan azalma tespit edildi. Süt GSH düzeyinde mastitisin derecesine bağlı olarak saptanan azalma CMT+3 şiddetindeki mastitisde istatistik olarak önemli bulundu (P<0.001). GSH oksidatif hasardan dokuları korumada ve lökositler tarafından fagositozda etkilidir. CMT+3 şiddetindeki mastitisde sütte GSH düzeyinin önemli azalması antioksidanların bu aşamada yetersiz kalabileceğine işaret eder.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]