[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-110
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
IgG Monoklonal Gamopati ile İlişkili Bir Polinöropati Olgusu
Tuğba OKLUOĞLU, Şevki ŞAHİN, Nilgün ÇINAR, Sibel KARŞIDAĞ
Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Antikor, monoklonal, gamopati, immünglobulin, polinöropati

Monoklonal gamopatiler (MG), plazma B hücreleri ile ilişkili hastalıklardır. MG'lerin sistemik bulguları, önemi belirsiz monoklonal gamopatileri (Monoclonal gammopathy of undetermined significance-MGUS), plazmositom, multipl myelom ve Waldenström makroglobulinemisini kapsar. MGUS, neoplazik olmayan, kemik iliği plazma hücrelerinin klonal çoğalması ile ilgili, organ hasarına yol açmamış bir hastalıktır. Bu çalışmada, 73 yaşında IgG MGUS tanısı koyulan simetrik motor ağırlıklı periferik nöropatisi olan erkek hasta sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]