[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 119-123
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yoncanın Toklularda Kas ve Kuyruk Yağ Dokularındaki Retinol, Α-Tokoferol ve Kolesterol Düzeyleri Üzerine Etkisi
Mehmet ÇİFTÇİ1, Ünal KILINÇ2, İbrahim Halil ÇERÇİ1, Pınar TATLI SEVEN1, Fuat GÜRDOĞAN3, Muammer BAHŞİ4, Ökkeş YILMAZ5, Mehtap ÖZÇELİK2, Fulya BENZER6, Zeki ERİŞİR3, İsmail SEVEN3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksek Okulu, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
5Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
6Tunceli Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Tunceli, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Alfalfa, cholesterol, retinol, α-tocopherol, yearling sheep, meat

Bu çalışmada, taze, silaj ve kuru yoncanın toklularda retinol, α-tokoferol ve kolesterol düzeyleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, çalışmada yaklaşık 21 kg canlı ağırlıkta, 4 aylık yaşta 40 adet Akkaraman erkek toklu kullanılmıştır. Araştırma rasyonları izonitrojenik ve izokalorik olarak hazırlanmıştır. Rasyonlarda yoncanın kullanılış şekli ise deneme gruplarını oluşturmuştur. Buna göre, rasyona kaba yem olarak buğday samanı ilave edilen grup Kontrol Grubunu (C-Grubu), taze yonca ilave edilen grup AF-Grubunu, yonca silajı ilave edilen grup AS-Grubunu ve kuru yonca ilave edilen grup ise AD-Grubunu oluşturmuştur. Kaslar ve kuyruk yağı dokusundaki retinol düzeyleri kontrol grubuna göre yonca tüketen gruplarda daha yüksek, düzeyde bulunmuştur. M. Deltoideus kas dokusundaki en yüksek α-tokoferol düzeyi AF grubunda tespit edilmiştir. Kas ve kuyruk yağı dokularında kolesterol seviyesi, kontrol grubuna göre yonca tüketen gruplarda daha düşük düzeyde tespit edilmiştir.

Sonuç olarak yonca tüketen gruplardaki kolesterol seviyesinin düşmesi bu tokluların etlerini tüketen insanlarda koroner kalp hastalıkları riskini azaltacağı için önemlidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]