[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-132
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kadife Balığı (Tinca Tinca L. 1758) Derisinde Mukus Hücrelerin Histokimyasal Yapısı
Seval KELEK, Nagehan ÇİMENOĞLU, Kenan ÇINAR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kadife balığı, tinca tinca, histokimya, glikokonjugat

Bu çalışmada Kadife Balığı (Tinca tinca L. 1758)'nın gular, pelvik ve anal yüzgeç arası bölge, pelvik ve pektoral yüzgeç arası bölgelerinden alınan deri mukus hücrelerinin histokimyasal karakterlerinin belirlenmesi amaçlandı. Her üç bölgede de sülfatlı asidik glikokonjugatların güçlü reaksiyon gösterdiği belirlendi. Uygulanan AB pH 2.5/PAS boyama metodu sonucunda gular bölgede sadece asidik glikokonjugat içeren mukus hücrelerinin bulunduğu, diğer bölgelerde de hem asidik hemde nötral glikokonjugat içeren hücrelerin bulunduğu belirlendi. Güçlü sülfatlı ve O- sülfat esterli glikokonjugatların gular ve pelvik-anal yüzgeç arası bölgedeki mukus hücrelerinde güçlü, pelvik-pektoral yüzgeç arası bölgedeki mukus hücrelerinde zayıf reaksiyon gösterdiği tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]