[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-132
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Histochemical Structure on The Mucous Cells in Skin of The Tench (Tinca Tinca L. 1758)
Seval KELEK, Nagehan ÇİMENOĞLU, Kenan ÇINAR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta, TÜRKİYE
Keywords: Tench, tinca tinca, histochemistry, glycoconjugate

This study was aimed to determine histochemical characters of mucus cells taken from regions of gular, between pelvic and anal fin region, between pelvic and pectoral fin of the Tench (Tinca tinca L. 1758). It was identified that strong reaction acidic sulfate glycoconjugates showed strong reactions in all three regions. From the AB pH 2.5/PAS painting method, only mucus cells containing acidic glycoconjugate were found, in gular region, the cells containing both acidic glycoconjugate neutral were found in the other regions. Strong sulphated and O-sulfate ester of glycoconjugates showed strongest reactions in the mucous cells in gular and between pelvic and anal fins regions, and weak reactions in the mucous cells in the region between pelvic and pectoral fins.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]