[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-134
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Hindide Histomonosis
Armağan Erdem ÜTÜK, Fatma Çiğdem PİŞKİN
Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Parazitoloji Laboratuvarı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hindi, histomonosis, Histomonas meleagridis

Ankara'daki ticari bir hindi işletmesinden 50 günlük Amerikan bronz ırkı (Meleagris gallopavo domesticus) bir hindi palazına ait karaciğer incelenmek üzere laboratuvarımıza gönderilmiş ve yapılan makroskobik incelemede karaciğer üzerinde sarı renkli nekroz odakları görülmüştür. Bu odaklardan froti hazırlanıp giemsa ile boyanmış ve mikroskobik olarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda büyüklükleri 10-19 µm arasında değişen çok sayıda trofozoit tespit edilmiştir. İşletme sahibinden alınan bilgiler, karaciğerde tespit edilen nekroz odakları ve mikroskobide trofozoitlerin görülmesi sonucunda histomonosis tanısı konulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]