[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-064
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gökkuşağı Alabalığı Yavrularının (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Diyetlerine Katılan β-Karotenin Doku MDA Düzeyine Etkisi
Gülüzar TUNA KELEŞTEMUR
Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, beta-karoten, malondialdehit

Bu çalışmada, gökkuşağı alabalığı yavrularının rasyonlarına beta-karoten (β-karoten) katkısının serum, kas, karaciğer ve böbrek dokularında malondialdehit (MDA) oluşum düzeylerine olan etkisi incelendi. Bu amaçla; 0, 30 ve 70 mg/kg β-karoten katkılı rasyonlar hazırlanarak sırasıyla; kontrol, β30 ve β70 grupları oluşturuldu. Elde edilen analiz sonuçlarına göre β-karoten katkılı rasyonlarla beslenen grupların serum ve kas dokularına ait MDA düzeylerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak önemli düzeyde düşük (P<0.05) olduğu, grupların karaciğer ve böbrek dokularına ait MDA düzeyleri arasındaki farkın ise istatistiksel olarak önemli olmadığı tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]