[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-098
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnokulant Kullanımının Değişik Yem Bitkilerinden Oluşan Silajlarda Ham Besin Maddeleri ile Kalite Üzerine Etkisi
Tugay AYAŞAN, Emel KARAKOZAK
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yemler ve Hayvan Besleme Bölümü, Adana, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnokulant, silaj, kalite, Inoculant, silage, quality

Bu çalışma değişik yem bitkilerinden hazırlanan silajlarda inokulant kullanımının ham besin maddeleri ile kalite üzerine olan etkisini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada ayçiçeği, börülce, sorgum ve soya silajları kullanılmıştır. Çalışmada silaj inokulantlarının bazı parametreler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici, Streptococcus faecium ve selülaz, hemiselülaz, pentosanaz ve amilaz enzimleri içeren Sil-All (Alltech UK) kullanılmıştır. Örnekler ham protein (HP), ham kül (HK), pH, kuru madde (KM) ve fleig puanı gibi parametreler için analiz edilmişlerdir. Sonuç olarak, silajlar arasında en yüksek HP inokulantlı börülce silajından elde edilirken (%15.20); en düşük HP inokulantsız sorgum silajından elde edilmiştir (%7.11). Fleig puanı inokulantlı sorgum silajı ve inokulantsız börülce silajında en yüksek bulunmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]