[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-040
[ English ] [ PDF ]
SUBAKUT DÖNEMDE SOLUNAN FORMALDEHİTİN SIÇANLARIN LEYDİG HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİ
Mustafa SARSILMAZ, Oğuz Aslan ÖZEN, Nusret AKPOLAT, İlter KUŞ, Ahmet SONGUR
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Formaldehit; solunum; leydig; subakut

Bu çalışma, bu konudaki bilgiler yeterli olmadığından, subakut sürede solunan formaldehitin sıçanların leydig hücreleri üzerine etkilerini araştırmak için planlanmıştır. Erişkin Wistar cinsi erkek sıçanlar 4 hafta boyunca haftada 5 gün, günde 8 saat olmak üzere 0 (Kontrol), 10 ve 20 ppm formaldehit gazına maruz bırakıldı.

Vücut ağırlığı artışlarında ve Leydig hücre sayısında her iki uygulama grubunda kademeli azalma gözlendi. Ayrıca deney gruplarındaki Leydig hücrelerinde değişik tipte çekirdek hasarları tespit edildi. Formaldehit gazının subakut solunumu Leydig hücrelerinin yapısal olarak bozulmasına sebep oldu.

Solunan formaldehitin sıçanların Leydig hücrelerine yaptığı bu olumsuz etkiler solunum sistemi dışındaki diğer organlarda da değişik zaman ve konsantrasyonlarda detaylı araştırma yapılmasının önemini göstermektedir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]