[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 111-114
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Holştayn Irkı Bir İnekte Klinik Koksidiyozis Olgusu
Ersoy BAYDAR1, Sezayi ÖZÜBEK2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Eimeria spp., inek, koksidiyozis, ookist

Bu çalışmada, 3 yaşındaki bir inekte klinik koksidiyozis tanısı sunuldu. Olguyu Haziran 2012 tarihinde kanlı ishal, iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri ile Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi'ne getirilen Holştayn ırkı 3 yaşında bir inek oluşturdu. Anamnezde hayvanda 3 gün önce ishalin başladığı ve bir gün önce ise ishalin kanlı olduğu belirlendi. Fiziksel muayene ve laboratuvar değerlendirmesinde rektal ısının 39.8oC, nabız frekansının 80/dk, solunum frekansının 28/dk, rumen hareketinin 2/5dk ve hematokrit değerin %40 olduğu tespit edildi. İneğin rektumundan alınan dışkının sulu, muhatlı ve kanlı olduğu görüldü. Dışkının flotasyon muayenesinde ise yoğun miktarda Eimeri spp. ookistleri saptandı. Ookist saptanan dışkıya %2.5 potasyum dikromat (K2CrO7) ilave edilip petri kutusu içerisinde bekletilerek sporlanması sağlandıktan sonra tür tayinleri yapıldı. İnceleme sonucunda ineğin E. bovis, E. bukidnonensis, E. ellipsoidalis ve E. zurneii olmak üzere toplam 4 türle enfekte olduğu görüldü. Anamnez, fiziksel ve dışkı muayenesi bulgularına dayanılarak hastaya klinik koksidiyozis tanısı konuldu ve tedaviye alındı.

Sonuç olarak, koksidiyozis her ne kadar 3 haftalıktan 6 aylığa kadar olan genç hayvanların hastalığı olarak bilinse de kanlı ishal görülen yaşlı hayvanlarda da enfeksiyon oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]