[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 165-169
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ Yöresindeki Koyunlarda Saptanan Pestivirus Enfeksiyonu
Mustafa İSSİ1, Yusuf GÜL1, Metin GÜRÇAY2, Taşkın GÖK1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, pestivirus, abort, bovin viral diyare virus

Bu çalışma, Elazığ yöresinde Akkaraman ırkı koyunlarda saptanan pestivirus enfeksiyonlarının bildirilmesi ve hastalığın ekonomik öneminin vurgulanması amacıyla yapılmıştır.

Çalışma materyalini, Ocak ve Şubat 2012 tarihleri arasında Elazığ ilinde abort olaylarının görüldüğü toplam 4272 Akkaraman ırkı koyunun bulunduğu 8 ayrı sürü oluşturmuştur. Bovin viral diyare virus (BVDV) antikor ve antijenlerinin aranması için atık yapan sürülerdeki koyunların yaklaşık olarak %5’inden olmak üzere toplamda 219 koyundan ve 20 fötüsten kan ve doku örnekleri alınarak Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderilmiştir. Atık yapan koyunlarda BVDV antikorlarının aranması BVDV total antikor ELİSA ve atık fötüslerde BVDV antijenlerinin varlığı BVDV antijen ELİSA kitleri ile araştırılmıştır. Kan örneklerinin %65.75’inde (144/219) BVDV antikoru, fötüslerin ise %55’inde (11/20) BVDV antijeni tespit edilmiştir. Çalışmaya alınan sürülerdeki koyunlardan %4.9’unda (210/4272) yavru atma gözlenirken %4.5’inin (204/4272) kısır kaldığı, %5.0’ında (215/4272) gelişme geriliği, %0.4’ünde anomali (19/4272) ve %3.2’sinde ölüm (137/4272) olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışma ile Elazığ yöresinde abort yapan koyunlarda önemli ekonomik kayıplara neden olan pestivirus enfeksiyonunun varlığı belirlenerek, koyunlardaki abort olaylarında bu enfeksiyonun da düşünülmesi ve koruyucu önlemlerin alınmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]